Informačný systém, PDF UMB, Banská Bystrica

Popis projektu

Informačný systém "Počka" pre Pedagogickú fakultu UMB vznikol kvôli potrebe tvorby rozvrhov pre externú formu štúdia. Systém vznikol na princípoch B2B aplikácie, kde na jednej strane doň vstupujú gestori štúdia ako tvorcovia rozvrhu a na druhej strane detašované strediská, ktoré s vytvorenými rozvrhmi pracujú a distribuujú ich ďalej študentom.

Neskôr sme systém rozšírili o tvorbu úväzkov na základe rozvrhov a generovanie platových podkladov pre účtovníctvo. Výstupné tlačivá sú vo formáte .pdf a .rtf.

 • Technológie
  • HTML 4
  • CSS
  • PHP
  • MySQL
 • Použité moduly
  • Systémové riešenie
 • Spustené04/2005

Zaujala Vás táto referencia? Vyskúšajme spolu vytvoriť podobný projekt.

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte cez uvedený formulár

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu!

WebCreators, s.r.o.

 • Československej armády 24
 • 974 01 Banská Bystrica
 • Slovensko