Logo a korporátny dizajn

Povedzte nám všetko o vašej spoločnosti a jej hodnotách a my ich pretavíme do unikátneho loga a korporátneho dizajnu. Vaša značka tak získa vizuálnu silu a zákazníci ju spoznajú na prvý pohľad. K dispozícii dostanete aj dizajn manuál a logo manuál.

 

Korporátny dizajn

Korporátny dizajn je najúčinnejším vyjadrením korporátnej identity. Definuje vzhľad loga, určuje podobu grafických prvkov a propagačných materiálov, šablóny dokumentov, webových stránok, prezentácíí a podobne.

 

Logo

Logo je základným komunikačným prvkom vašej firmy. Preto by malo vystihovať jej jedinečnosť a jednoznačne ju identifikovať. Pravidlá pre používanie loga definujeme v logo manuáli. 

 

Logo manuál

Logo manuál je súhrn pravidiel správneho používania loga v rámci jednotného vizuálneho štýlu vašej firmy. Uvádzame v ňom presné tvary a varianty loga, vzdialenosti medzi jeho jednotlivými časťami, ich proporcie, farby, písmo, ochrannú zónu, príklady použitia či nesprávneho zobrazenia a podobne.

 

Dizajn manuál

Dizajn manuál je definíciou jednotného vizuálneho štýlu vašej spoločnosti. Zachytávame v ňom štandardy všetkých prvkov jej korporátneho dizajnu (logotyp, písmo, farby, tlačoviny, elektronické aplikácie a pod.) a pravidlá, ktoré sa týkajú vizuálnej stránky firemnej komunikácie.

 

Ukážky našej práce:

 

Ukážky lôg a dizajnmanuálov

 

 
 
 
 
 
 
 

 

V prípade záujmu o vytvorenie loga a dizajnmanuálu nás kontaktujte cez kontaktný formulár.

Kontaktujte nás

Priebeh tvorby webovej stránky v jednotlivých krokoch

 • 1 ANALYZUJEME first-analyze
  Detailná analýza vašej
  predstavy o webovom projekte
   
 • 2 NAKRESLÍME then-to-draw
  Grafický a softvérový návrh
  projektu, wireframe mockflow,
  PSD photoshop
   
 • 3 NAKÓDUJEME subsequently-nakoda
  Kódovanie a programovanie
  HTML šablóny, implementácia
  do CMS, PHP, MySql
   
 • 4 OTESTUJEME we-test
  Testovanie a SEO optimalizácia
  projektu, validácia podľa
  štandardov W3C
   
 • 5 NASADÍME finall-run
  Spustenie projektu,
  implementácia na servery,
  nastavenie e-mailov
   
 • 6 + SERVIS service
  Nonstop starostli-vosť o zákazníkov a stránky