Manuál k redakčnému systému

Aby ste mohli jednoducho upravovať vašu webovú stránku sami, pripravili sme pre vás originálny redakčný systém CMS WebCreators. Content Managment System (CMS) je redakčný systém, ktorý slúži na tvorbu a správu obsahu stránok na internete. Pomocou neho môžete jednoducho vytvárať nové stránky, podstránky a sekcie, upravovať obsah jednotlivých stránok a ich jazykových mutácií či vkladať súbory, obrázky a videá.

CMS Webreators sme pre vás prispôsobili tak, aby ste pracovali iba s prvkami, ktoré potrebujete. Všetky zmeny, ktoré v redakčnom systéme vytvoríte, sa okamžite objavia na vašej webovej stránke.

Pre jednoduchšiu prácu s týmto systémom sme pre vás pripravili tento manuál, ktorý vás prevedie celou správou CMS systému. 

Predstavenie CMS  Vytvorenie novej stránky  Správa webstránok  Editovanie obsahu

 

Predstavenie cms

Na prihlásenie do redakčného systému je potrebné zadať do prehliadaču URL  adresu vašej stránky a za ňu dopísať: /admin (napr.: www.vasadomena.sk/admin). Následne sa vám otvorí prihlasovací formulár do systému. Sem zadáte prihlasovacie meno a priezvisko, ktoré sme vám pripravili. Tieto údaje si môžete po prihlásení kedykoľvek zmeniť v Moje konto.

Prihlásenie

Po prihlásení sa Vám zobrazí obsah redakčného systému. Náš systém sa skladá z dvoch hlavných častí. Vo vrchnej časti nájdete horné menu, ktoré obsahuje dôležité položky CMS, Moje kontoOdhlásiť.

Hlavné menu

Kliknutím na ikonku CMS sa vám v spodnej časti zobrazia funkcie na úpravu webovej stránky. V ľavej časti nájdete menu, kde si môžete zvoliť, aké údaje chcete na stránke upravovať. V časti Dokumenty môžete pridávať a upravovať dokumenty ako sú obrázky, PDF či textové súbory, ktoré na stránke používate. Najdôležitejšou položkou je Štruktúra webu. Tu nájdete zoznam všetkých stránok a podstránok na vašom webe a funkcie na vytváranie a upravovanie obsahu.

Kliknutím na ikonku Moje konto vo vrchnom menu sa vám zobrazia podrobnosti o vašom konte. Tu môžete vyplniť vaše meno a priezvisko, pohlavie, e-mail, pridať vašu fotografiu a zmeniť vaše prihlasovacie meno a heslo do CMS. 

 

Vytvorenie novej stránky

Po kliknutí na Štruktúra webu, nájdete v ľavej časti administrácie zoznam všetkých sekcií webu. Po kliknutí na konkrétnu sekciu, sa vám v pravej časti zobrazia všetky jej položky. Kliknutím na sekciu alebo článok v pravej časti zapnete úpravu danej stránky.

Náš redakčný systém umožňuje vytvárať niekoľko typov stránok, a to: Článok, Externý zdrojSekciu

Menu na vytvorenie novej stránky

Článok / Dokument

Po kliknutí na Článok/ dokument vytvoríte čistú novú stránku. Takýto typ stránky nemôže obsahovať iné podstránky. Po kliknutí sa otvorí panel s administráciou článku, ktorý obsahuje niekoľko kariet. V časti základné nastavenia vložte názov novej stránky a jej krátky popis, o čom daná stránka je. Tento popis sa zobrazí napríklad vo vyhľadávači. Ak vaša stránka obsahuje jazykové mutácie, po kliknutí na daný jazyk vložíte preložené údaje. Okrem toho môžete vložiť ilustračný obrázok, ktorý sa zobrazí v prehľade sekcii - v nadradenej stránke (ak takáto stránka existuje) aj spolu s krátkym popisom.

Pod týmito údajmi sa nachádza časť nastavenie stránky, kde môžete zvoliť napríklad či sa má stránka zobraziť v menu a podobne. Obsah článku nájdete v časti Editovať text.

Po vyplnení údajov je potrebné uložiť stránku kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ alebo Uložiť a späť do sekcie.

Pridanie článku

Externý zdroj

Ak chcete vytvoriť stránku, ktorá bude smerovať na inú webovú stránku alebo na nejaký súbor, vyberte možnosť Externý zdroj. Tu je opäť potrebné v karte Základné nastavenia vložiť názov stránky a jej krátky popis.

Ak chcete vytvoriť odkaz na inú stránku, skopírujte URL adresu a vložte ju do kolonky URL adresa externého zdroja. Ak chcete vytvoriť odkaz na stránku vášho webu kliknite na tlačidlo tlačidlo, vyberte možnosť Štruktúra www stránok a kliknite na požadovanú stránku v zozname.

Ak má stránka odkazovať na súbor na stiahnutie opäť kliknite na tlačidlo tlačidlo a vyberte možnosť Dáta pre web. Následne sa vám zobrazia všetky dokumenty, ktoré ste uložili do tohto systému. Súbor zo zoznamu vyberiete kliknutím naň. Nový súbor vložíte kliknutím na tlačidlo Preniesť súbor.

Ak vaša stránka obsahuje jazykové mutácie, po kliknutí na daný jazyk vložte preložené údaje.

V spodnej časti sa nachádza časť nastavenie stránky, kde môžete zvoliť napríklad či sa má stránka zobraziť v menu a podobne. Po vyplnení údajov je potrebné uložiť stránku kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ alebo Uložiť a späť do sekcie.

Pridanie odkazu

Sekcia

Typ sekcia slúži na vytvorenie takej stránky, ktorá bude zobrazovať prehľad jednotlivých podstránok, ktoré sa nachádzajú v danej sekcii. V časti základné nastavenia vložte názov novej stránky a jej krátky popis, o čom daná stránka je, prípadne ilustračný obrázok. Sekcia môže okrem zoznamu stránok obsahovať aj text, ktorý môžete upraviť v časti Editovať text.

Ak vaša stránka obsahuje jazykové mutácie, po kliknutí na daný jazyk vložte preložené údaje.

Po vyplnení údajov je potrebné uložiť stránku kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ alebo Uložiť a späť do sekcie.

Pridanie sekcie

Po vytvorení sekcie kliknite v ľavej časti v zozname sekcií na jej názov a následne sa vám v pravej časti zobrazia jej položky. Pre pridanie položiek postupujte ako pri vytváraní nových stránok. 

 

Správa stránok webu

Okrem vytvárania stránok, úpravy obsahu a základných nastavení stránky môžete s jednotlivými stránkami ľubovoľne manipulovať – kopírovať, presúvať, skryť  alebo odstrániť  danú stránku.

Kopírovanie stránky

Ak potrebujete rovnakú stránku vložiť na viac miest na stránke, nemusíte ju vytvárať dvakrát. Kopírovať stránku môžete dvomi spôsobmi

1. spôsob - V pravom zozname stránok si označte konkrétnu stránku, kliknutím na štvorček pred názvom stránky a v hornom menu vyberte nástroj icon copy. Následne sa vám zobrazí štruktúra stránok, kde vyberiete sekciu, do ktorej chcete stránku vložiť.

Kopírovanie stránky2. spôsob - V pravom zozname stránok kliknite na stránku a vyberte kartu Umiestnenie v štruktúre. Zobrazí sa vám štruktúra stránok, kde si vyberiete sekciu, do ktorej chcete stránku vložiť. Následne je potrebné uložiť stránku kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ alebo Uložiť a späť do sekcie. 

Kopírovanie stránok

Presunutie stránky

Presunutie stránky z jednej sekcie do druhej môžete dvomi spôsobmi.

1. spôsob - V pravom zozname stránok si označte konkrétnu stránku, kliknutím na štvorček pred názvom stránky a v hornom menu vyberte nástroj icon cut. Následne sa vám zobrazí štruktúra stránok, kde vyberiete sekciu, do ktorej chcete stránku vložiť.

Presúvanie stránok

2. spôsob   V pravom zozname stránok kliknite na stránku a vyberte kartu Umiestnenie v štruktúre. Zobrazí sa vám štruktúra stránok, kde si vyberiete sekciu, do ktorej chcete stránku vložiť a odkliknete sekciu, z ktorej ste stránku vybrali. Následne je potrebné uložiť stránku kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ alebo Uložiť a späť do sekcie.

Presúvanie stránok

Odstránenie stránky

V pravom zozname stránok si označte konkrétnu stránku, kliknutím na štvorček pred názvom stránky, v hornom menu vyberte nástroj icon trash a potvrďte zmazanie stránky.

Odstránenie stránok

Skrytie stránky

V pravom zozname stránok kliknite na stránku a vyberte kartu Nastavenie zobrazenia. V časti Nastavenie viditeľnosti zmeňte viditeľnosť kliknutím na Nie.

Zmena viditeľnosti stránky

 

 

Tvorba obsahu stránky

V pravom zozname stránok si vyberte stránku, ktorú chcete upraviť a následne vyberte kartu Editovať text.

Náš systém ponúka vytváranie viacerých boxov, ktoré môžu mať rôzne funkcie.

Tlačidlá na vytvorenie nových boxov nájdete v karte Editovať text nad boxom a pod ním. Tu sa nachádzajú 4 tlačidlá, ktorými môžete vytvoriť textový box, fotogalériu, videá  alebo prílohy. Po kliknutí na konkrétne tlačidlo sa vám vytvorí nový box, ktorý môžete editovať.

Vytvorenie nového boxu

 

Kliknutím na ikonku icon môžete pridať textový box , ikonka icon slúži na pridanie fotogalérie, pomocou ikonky icon môžete vložiť box s videom a po kliknutí na ikonku icon môžete pridať na stránku súbory na stiahnutie.

Presúvanie boxov

Zmenu poradia boxov môžete vykonať 2 spôsobmi. 

1. spôsob - Ak máte v jednom článku viacero boxov, zobrazia sa vám v pravom hornom rohu boxov šípky "hore" a "dole". Ak kliknete na šípku hore, daný box sa presunie o jednu pozíciu vyššie. Ak kliknete na šípku dole, box sa presunie o jednu pozíciu nižšie.

Presúvanie boxov

 

2. spôsob - Kliknite a podržte daný box. Presunutím myšky s uchytením boxom, ho môžete presunúť vyššie alebo nižšie. Poradie potvrdíte pustením boxu.

Odstránenie boxov

Box môžete vymazať kliknutím na červený krížik v pravom hornom rohu boxu. Po kliknutí na krížik je potrebné potvrdiť vymazanie boxu.

Odstránenie boxov

 

 

Textový box

Po kliknutí na icon sa vám vytvorí nový box s textovým editorom. V tomto editore môžete pridávať text, upraviť jeho formátovanie, upraviť zarovnanie textu, vkladať obrázky či odkazy.

Textový editor

Editor je rozdelený do dvoch častí. V spodnej časti sa nachádza box, do ktorého môžete vkladať text. Vrchná časť obsahuje menu na úpravu textu.

Vloženie nadpisov

Celý článok môžete rozdeliť na viac častí, pridaním nadpisov nad jednotlivé časti. Myšou si označte text, ktorý predstavuje nadpis a v hornom menu kliknite na Formáty. V menu teraz vyberte položky Nadpisy a kliknite na úroveň, ktorú chcete použiť.

Formátovanie textu

Ak chcete časť textu zvýrazniť tučným písmom označte myšou príslušný text a kliknite na icon alebo využite klávesovú skratku Ctrl+B. Kliknutím na icon sa označený text zobrazí kurzívou. Taktiež môžete využiť klávesovú skratku Ctrl+I.

Pomocou ikoniek icon upravíte zarovnanie textu vľavo, na stred, v pravo alebo na obidve strany.

Ak chcete pridať odrážky alebo číslovaný zoznam kliknite na ikonky icon.

Vytvorenie tabuľky

Ak chcete vytvoriť tabuľku, kliknite na ikonku icon a vyberte možnosť Tabuľka. Zobrazí sa vám štvorcové pole, kde si označíte koľko riadkov a stĺpcov potrebujete. Výber potvrďte kliknutím. Následne sa vám vytvorí tabuľka.

Po kliknutí na vytvorenú tabuľku sa vám pod ňou zobrazia ikonky na úpravu. Pomocou týchto ikoniek môžete zmazať celú tabuľku a pridať alebo odstrániť riadky a stĺpce. Po prejdení myšou na konkrétnu ikonku sa vám zobrazí jej funkcia.

Úprava a vloženie tabuľky

Vloženie odkazu

Odkazy v texte môžu slúžiť na presmerovanie na stránku na vašom webe, na súbor alebo na inú stránku.

Vyberte text, ktorý bude slúžiť ako odkaz a označte ho myšou. Následne kliknite na ikonu icon.

Zobrazí sa vám nové okno, kde je potrebné vložiť URL adresu odkazu. Ak chcete vytvoriť odkaz na vašu stránku, kliknite na tlačidlo icon a vyberte možnosť Štruktúra www stránok a kliknite na požadovanú stránku v zozname. Ak chcete vytvoriť odkaz na súbor, kliknite na tlačidlo icon a vyberte možnosť Dáta pre web. Následne sa vám zobrazia všetky dokumenty, ktoré ste uložili do tohto systému. Súbor zo zoznamu vyberiete kliknutím naň. Nový súbor vložíte kliknutím na tlačidlo Preniesť súbor.

Okrem URL adresy môžete vyplniť položku Nadpis. Tento text sa zobrazí po prejdení myšou po danom odkaze. Tiež môžete vybrať v položke Cieľ, aby sa odkaz zobrazil v novom okne.

Vloženie odkazu

Fotogaléria

Pre vytvorenie fotogalérie kliknite na tlačidlo icon. Následne sa vám zobrazí nový box, kde môžete vkladať obrázky. Obrázok môžete vložiť priamo presunutím súboru z počítača do daného boxu alebo kliknutím na orámovaný box. Po pridaní fotografií je potrebné uložiť stránku kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ alebo Uložiť a späť do sekcie.

Vloženie fotogalérie

Box s videom

Pre vytvorenie fotogalérie kliknite na tlačidlo icon. Následne sa vám zobrazí nový box, kde do poľa vložte URL adresu videa. Následne sa vám pod touto položkou načíta vaše video. Po pridaní videa je potrebné uložiť stránku kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ alebo Uložiť a späť do sekcie.

Vkladanie videí

Prílohy

Okrem textu a galérií môžete vložiť do článku aj súbory na stiahnutie vo forme Prílohy. Príloha môže byť v rôznych formátoch ako: textový súbor Word, PDF, Excel, obrázok a podobne.

Jednotlivé súbory môžete vkladať dvomi spôsobmi. Buď použijete súbory, ktoré máte vo svojom počítači, ktoré môžete presunúť z PC do orámovaného boxu alebo kliknutím na daný box. Druhou možnosťou je použitie súborov, ktoré sú už uložené v Dokumentoch vo vašom redakčnom systéme. Kliknite na Vyberte súbory z dát pre web a vyberte súbor zo zoznamu dokumentov.

Každej prílohe môžete zvoliť názov a popis, ktorý sa zobrazí miesto pôvodného názvu súboru.

Vkladanie príloh