MINI - webový balík služieb

Priebeh tvorby webovej stránky v jednotlivých krokoch

 • 1ANALYZUJEMEfirst-analyze

  Detailná analýza vašej
  predstavy o webovom projekte

   
 • 2NAKRESLÍMEthen-to-draw

  Grafický a softvérový návrh
  projektu, wireframe mockflow,
  PSD photoshop

   
 • 3NAKÓDUJEMEsubsequently-nakoda

  Kódovanie a programovanie
  HTML šablóny, implementácia
  do CMS, PHP, MySql

   
 • 4OTESTUJEMEwe-test

  Testovanie a SEO optimalizácia
  projektu, validácia podľa
  štandardov W3C

   
 • 5NASADÍMEfinall-run

  Spustenie projektu,
  implementácia na servery,
  nastavenie e-mailov

   
 • 6+ SERVISservice

  Nonstop starostli-vosť o zákazníkov a stránky