Trendy vo webdizajne na rok 2017

Trendy v grafike a webových stránkach sa neustále menia a vyvíjajú. Do popredia sa čoraz viac dostávajú jednoduché minimalistické stránky so zaujímavými prvkami či responzívny dizajn stránky. Aké trendy vo webdizajne očakávame na rok 2017?

Responzívny dizajn - prispôsobenie webstránky pre rôzne zariadenia

Slovné spojenie responzívny dizajn sa v spojitosti s webdizajnom skloňuje čoraz častejšie. Napriek tomu, že responzívne stránky sa využívajú už niekoľko rokov, predpokladá sa ich neustáli rast. Responzívny dizajn dokáže prispôsobiť webstránku na rôzne zariadenia (rôzne typy smartfónov, tabletov a monitorov), čím uľahčí používateľom prehľadávanie na danej stránke. Webstránku už nemusíte zoomovať, aby ste mohli napríklad prečítať text. Stránky, ktoré responzívny dizajn využívajú, uprednostňuje Google vyhľadávač pred neresponzívnymi stránkami.

 responzívny dizajn

Originálne ilustrácie

Ilustrácie, ktoré vyzerajú ako ručne kreslené, sú výborným spôsobom ako priniesť do vlastnej stránky kreativitu a jedinečnosť. Ručne kreslené ilustrácie sú väčšinou časovo nenáročné a čoraz častejšie nahrádzajú fotografie na webstránke. Stránky potom vyzerajú hravo a originálne. 


ilustrácie

Príklad ilustrovanej webstránky

Veľká typografia

Práca s typografiou je dôležitou súčasťou pri tvorbe webdizajnu. Text na stránke by mal byť jednoduchý, ľahko čitateľný a prehľadný.  Vďaka rýchlemu internetu a veľkým rozlíšeniam, ktoré v súčasnosti monitory ponúkajú sa využívajú na stránkach aj obrovské nadpisy so zaujímavým fontom. Ako pozadie sa môže použiť fotografia na celú webstránku. 

typografiaNadpis so zaujímavým fontom  osloví čitateľa na prvý pohľad a napovie, o čom stránka je.

Fotografia alebo video v pozadí na celú stránku

Okrem veľkých nadpisov môžeme bez problémov publikovať na webstránke fotografie a videá s vysokým rozlíšením. Výsledkom môže byť jednoduchá, minimalistická stránka (ktorá je stále trendom). Fotografie na celú stránku využívajú napríklad aj fotografi vo svojich fotogalériách. Okrem fotografií sa môžeme stretnúť aj s videom na pozadí. Video dokáže ihneď upútať pozornosť diváka a často napovie viac ako statická fotografia.

fotografia

Príklad využitia fotografie na pozadie webstránky.

video

Príkladom na video môže byť stránka 200miles.com, ktorá slúži ako promo stránka k filmu The Revenant. 

Animácie

Pozornosť dokážu upútať aj rôzne zaujímavé animácie na stránke, ktoré sa vykonajú napríklad pri načítaní stránky, kliknutím myši na určité prvky a podobne. Interaktívne animácie upútajú čitateľa na prvý pohľad, kedže stránka pôsobí dynamicky. Animácie sa často využívajú aj pri prepínaní jednotlivých podstránok webu alebo na smartfónoch. Priveľa rôznych animácií na stránke môže pôsobiť chaoticky.

animacieStránka startuplab.no využíva obidva druhy animácie - animované prechody  medzi jednotlivými podstránkami a po prejdení myšou cez jednotlivé prvky stránky sa tieto prvky zväčšia.

Výrazné farby

Oproti minulým rokom sa vo webdizajne výrazne zmenila farebná škála www stránok. Zatiaľ, čo po minulé roky sa dizajnéri prikláňali skôr k jemným, nekontrastným odtieňom a bezpečným webovým farbám, rok 2016 priniesol odvážnejší výber farieb. Využívajú sa žiarivé a konstrastné odtiene, ktoré ihneď upútajú pozornosť. Aj tu však platí pravidlo - menej je niekedy viac. Veľký kontrast farieb na stránke môže pôsobiť rušivo a rýchlo unaviť oči. 

výrazné farby

Karty, gridy

Tento štýl webdizajnu sa využíva už dlhšiu dobu na weboch, no za poslednú dobu nastal ich obrovský nárast. Dizajn spočíva v tom, že jednotlivé články sú rozdelené do obdĺžnikov a všetky sa spolu zobrazia v jednom okne. Po kliknutí na "kartu" s článkom, sa môže zobraziť celý článok. Tento formát sa najčastejšie používa na stránkach s fotografiami a blogoch. Gridy slúžia ako jednoduchý pomocník pri rozmiestnení jednotlivých elementov na webstránke. Môžeme tak v prípade potreby rozdeliť stránku na niekoľko častí.  

kartyTypickým príkladom použitia "kariet" na webe je stránka pinerest.com