Nový web pre Katolícku univerzitu v Ružomberku

Nová webová stránka Katolíckej univerzity v Ružomberku prešla kompletnou rekonštrukciou. Ako sa hovorí, nezostal kameň na kameni. :) Nový web www.ku.sk sme analyzovali, graficky navrhli a na jeho tvorbu sme použili tie najmodernejšie technológie a moduly - programované na mieru. Zásadná zmena nastala tiež v štruktúre, textoch a celkovom obsahu webu.

Analýza je základ

Vytvorili sme 13-členný tím, ktorý postupne od skice, tvoril univerzitný web zameraný prioritne pre uchádzača. Veľkou výzvou bolo vytvoriť také webové sídlo, ktoré je plné informácií a súčasne jednoduché, čisté a prehľadné - prínosné pre študenta, zamestnanca, absolventa či širokú verejnosť.

Pri tvorbe sme sa pýtali na jedinečnosť univerzity, jej prednosti, ktoré sú jej poloha, príroda a okolie, rodinná atmosféra, vybavenosť, knižnica... - všetky tieto informácie sme sa snažili pretaviť do jej obsahu, aby z nej bolo cítiť čím viniká a aký je študentský život na KU.

Zamerali sme sa tiež na kontakt z absolventmi KU, ktorí najlepšie vedia, a to študentskou rečou povedať, ako prežili svoje štúdium a čo im Katolícka univerzita dala.

Grafika webu a jeho identita

Grafický dizajn a celkové grafické stvárnenie diela je jeden z pilierov nového webu KU. Tu bolo potrebné sa marketingovo zamerať na uchádzača, ktorého by mal web zaujať moderným a novodobým dizajnom. Grafika (UX a UI) je v dnešnej dobe prvý ukazovateľ kvalitného webu a pretavuje sa aj do pohľadu na kvalitu univerzity ako takej.

Po úvodnej analýze a vytvorení wireframe (náčrtu rozloženia a štruktúry) sme začali tvoriť grafický návrh. Hľadali sme hlavne nápad, ktorý by bol spojený s korporátnym dizajnom KU. Chceli sme aby sa web prelínal s prvkami v budovách, tlačenými materiálmi a inou identitou univerzity. Tento prvok sme našli vo farebných trojuholníkoch, ktoré spájajú celý dizajnmanuál do jedného celku.

Programovanie a technológie.

Pri tvorení webu sme sa zamerali prioritne na mobilné zariadenia, keďže cieľová skupina tohto portálového riešenia používa hlavne tie. Celá webová stránka je responzívna – automaticky sa upravuje podľa zariadenia, cez ktoré ju práve prezeráte.

Webová stránka je rozdelená na hlavnú Univerzitnú časť a na fakultné weby a súčasti. Každá má inú farebnosť podľa jej design-manuálu.

Zaujímavosťou je, že sa nejedná o oddelené weby, ale všetky sú postavené na jednom redakčnom systéme (CMS WebCreators), ktorý tieto weby prepája.

Na fakultných sub-weboch to ale nekončí. Dokonca každá katedra na fakulte má svoj web - so svojou prezentáciou a menu, kde si vedia tvoriť vlastný obsah, viesť členov katedry, novinky, galérie a všetky informácie, ktoré by mal dobrý web obsahovať.

Každá stránka,  podstránka je optimalizovaná pre vyhľadávače. Redaktori majú možnosť pridávať metatagy, titulky, keywords, nadpisy.... 

Každý náš web sa snažíme zoptimalizovať aj rýchlostne. Používame špeciálne kešovacie nástroje (Varnish, openLiteSpeed...), ktorým minimalizujeme rýchlosť načítania. Pri KU úvodnú stránku a opakujúce sa časti generujeme každých 10 minút a tým sa minimalizujú requesty do databázy a web sa načítava rýchlo.

Redakčný systém - CMS WebCreators

CMSWebCreators, je upravený na mieru pre KU, aby spĺňal tie najmodernejšie kritériá pre tvorbu obsahu administrátormi. Pristupujú do neho Administrátori, šéfredaktori, redaktori, lokálny administrátori, ktorí majú na starosti zdanlivo malé celky, ktoré však tvoria jeden  aktuálny a prehľadný web plný informácií a multimédií.

Novinkou pre KU sú užívateľské vizitky, kde v podstate každý zamestnanec či pedagóg získal vlastnú webovú stránku Tu si môže upravovať profilovú fotografiu, kontakt, životopis, ocenenia, projekty, publikácie a vytvárať vlastné menu a novinky pre svojich študentov.

Ďalšie zaujímavé moduly sú moduly pre publikácie a projekty a granty, modul newsletter a alumny – ktorý je zameraný na absolventov.... všetky moduly naozaj nespomeniem... je ich veľa.

Tvorcovia webu WebCreators.sk

Na novom webe KU sme využili všetky získané skúsenosti z tvorby univerzitných, ale aj komerčných webových stránok a portálov. Máme za sebou viac ako 300 projektov - a dovolíme si tvrdiť, že naozaj jedinečných. 

Veríme, že nový web Katolíckej univerzity je dobrou referenciou pre nás a tiež pre KU. Želáme mu, nech univerzite prinesie veľa nových študentov a  bude ju dobre prezentovať u nás i vo svete.