Čo je dizajn manuál?

Dizajn manuál je spôsob, akým docielite identitu vašej firmy, teda spôsob, akým budete vašu firmu prezentovať pred ostatnými. Cieľom je odlíšiť sa od konkurencie a svojím prezentovaním zanechať odkaz v ľuďoch. Ak to však chcete dosiahnuť, musíte byt kreatívny a zároveň výstižný.

Dizajn manuál zabezpečuje vizuálnu prezentáciu firmy s klientom ako aj s interným zamestnancom. Stretol som sa s tým, že spôsoby tvorby dizajn manuálov sa v niektorých veciach odlišujú a ich obsah je závislý od formy použitia dizajn manuálu. Väčšina dizajn manuálov však používa tú istú štrukturu.

Prečo dizajn manuál

Obsahuje pravidlá korporátnej identity (corporate identity)

 • Sú v ňom definované štandardy, ako má vyzerať logo, písma, farby, slogan a rôzne grafické motívy a vzory. Súčasťou je aj grafika firemných tlačovín.

Máte kompletné podklady k propagácii firmy a firemnej značky

 • Dizajn manuál slúži aj pre grafikov a tlačiarov, napríklad pri tlači vizitiek, bannerov alebo potlače reklamných predmetov.

Odlíšenie od konkurenčných firiem

 • Dizajn manuál by mal byť originálny, pútavý, ale zároveň by mal rešpektovať charakter spoločnosti.

Odstránenie chýb pri tlačovinách

 • Nie je nič horšie, ako keď si dáte niečo vytlačiť a farby nie sú podľa vašich predstáv. Aj na tieto účely sa vytvára dizajn manuál. Preto ak máte vypracovaný dizajn manuál, ktorý obsahuje presné definovanie farby logotypov, táto vec sa vám nemôže stať.

Čo všetko by mal dizajn manuál obsahovať

Rozdelil by som obsah na:

Logotyp a písmo

 • symbolika - vyjadruje, aké posolstvo má zanechať logo, teda jeho filozofia
 • rôzne varianty log - napr. logotyp A, B, C
 • farebnosť logotypov A, B, C
 • prípustné farebné podklady, ktoré môžu ísť pod logotypy
 • ochranná zóna - priestor, do ktorého by nemal zasahovať žiaden grafický prvok
 • minimálna veľkosť loga
 • správne používanie logotypov, nesprávne veľkosti a iné deformácie log prečiarknuté
 • rezy písma, fonty použité v logotype alebo pre tlačoviny
 • kompozícia slogan a logotyp

Komunikačné tlačoviny

 • návrhy vizitiek, hlavičkových papierov, obálok

Elektronické aplikácie

 • e-mailing - vizuál toho, ako majú vyzerať odoslané e-maily klientom
 • vizuál prezentácií
 • vizuál aplikácií, CD-rom alebo webová stránka

PROPAGAČNÉ PREDMETY

 • vizuál o potlači na reklamné predmety, vlajky, tričká, perá, odevy

Iné

 • tabule, autá, billboardy 

Ukážky dizajn manuálov

Dizajn manuály

 

http://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Dizajn_manual_symbolyKSK.pdf