Písanie špeciálnych znakov v HTML

Kedze prikazy HTML su uzavrete v zatvorkach, nemozeme beznym sposobom napisat znaky < a >. Okrem tycho dvoch znakov casto potrebujeme aj ine specialne znaky. Na to sluzia v HTML specialne sekvencie a tu si ich ukazeme:
(poznamka: v pripade chyby ma, prosim, upozornite, prepis tychto kodov do HTML trval asi 3/4 hodiny a mozno moje prsty neboli az take bezchybne...) 

Ziadany znakA ako ho vlozime
< &lt;
< &LT;
> &gt;
> &GT;
& &amp;
& &AMP;
" &quot;
" &QUOT;
  &nbsp;
® &reg;
® &REG;
© &copy;
© &COPY;
¡ &iexcl;
¢ &cent;
£ &pound;
§ &sect;
° &deg;
± &plusmn;
² &sup2;
³ &sup3;
µ &micro;
&para;
· &middot;
¸ &cedil;
¹ &sup1;
º &ordm;
» &raquo;
¼ &frac14;
½ &frac12;
¾ &frac34;
¿ &iquest;
À &Agrave;
Á &Aacute;
 &Acirc;
à &Atilde;
Ä &Auml;
Å &Aring;
Æ &AElig;
Ç &Ccedil;
È &Egrave;
É &Eacute;
Ê &Ecirc;
Ë &Euml;
Ì &Igrave;
Í &Iacute;
Î &Icirc;
Ï &Iuml;
Ð &ETH;
Ñ &Ntilde;
Ò &Ograve;
Ó &Oacute;
Ô &Ocirc;
Õ &Otilde;
Ö &Ouml;
× &times;
Ø &Oslash
Ù &Ugrave;
Ú &Uacute;
Û &Ucirc;
Ü &Uuml;
Ý &Yacute;
Þ &THORN;
ß &szlig;
à &agrave;
á &aacute;
â &acirc;
ã &atilde;
ä &auml;
å &aring;
æ &aelig;
ç &ccedil;
è &egrave;
é &eacute;
ê &ecirc;
ë &euml;
ì &igrave;
í &iacute;
î &icirc;
ï &iuml;
ð &eth;
ñ &ntilde;
ò &ograve;
ó &oacute;
ô &ocirc;
õ &otilde;
ö &ouml;
÷ &divide;
ø &oslash;
ù &ugrave;
ú &uacute;
û &ucirc;
ü &uuml;
ý &yacute;
þ &thorn;
ÿ &yuml;